קריטריונים לקבלת תו האגודה

תו א.י.ל משמש כלי עזר לצרכנים הסוכרתיים. הכיתוב המופיע בצמוד לתו מציין לאיזו קבוצת תחליף שייך המוצר או כמה פחמימות יש בו והינו חלק בלתי נפרד מהסמל.
סימון תו א.י.ל על מוצר מציין כי המוצר נבדק ועמד בקריטריונים שנקבעו ע”י וועדת מומחים מקצועית מטעם האגודה.
התו אינו מסמל שניתן לצרוך מהמוצר ללא הגבלה ואינו מהווה המלצה לצריכת מוצר המזון. התו אינו מהווה תחליף לייעוץ תזונתי אישי או לייעוץ רפואי.

שומן רווי

ב – 100 גרם מזון מוצק או מוצק בחלקו – לא יותר מ – 1.5 גרם שומן רווי.
ב – 100 מ”ל למזון נוזלי – לא יותר מ – 0.75 גרם שומן רווי.

כולסטרול

 לא יותר מ- 75 מ”ג למנה.

סיבים תזונתיים

לחם – לפחות 5.5 גרם סיבים ב – 100 גרם יהיו מהמזון במקור עצמו סיבים פנימיים.
במרכיבי הלחם: כמו קמח מלא , שיבולת שועל מלא.
קורנפלקס- לפחות 9 גרם סיבים ב – 100 גרם מזון , יש להקפיד ש- 50% מכמות הסיבים יהיו מהמזון במקור עצמו .
עוגות – לפחות 2 גרם סיבים ב – 100 גרם מזון.
עוגיות – לפחות 2.5 גרם סיבים ב – 100 גרם מזון .

בהגשת המוצר לאישור הוועדה יש לפרט ברכיבי המזון גם את רשימת הסיבים  המוספים למוצר.

נתרן

דברי מאפה – לחם עד 400 מ”ג נתרן ב – 100 גרם מוצר מזון .
קורנפלקס , דגני בוקר – עד 500 מ”ג נתרן ב – 100 גרם מוצר מזון .
עוגות , עוגיות – עד 300 מ”ג נתרן ב – 100 גרם מוצר מזון .

בנוסף יתחיבו החברות להוריד את רמת הנתרן בכל אחד מהמוצרים ב – 15% בכל שנה , בשלוש השנים הקרובות סה”כ הורדה של 38.6% בשלוש השנים.

פחמימות

רב כוהלים: 1 גרם תורם 0.6 גרם פחמימות.
1 גרם תוכם 2.4 קלוריות.

מוצרי מאפה וקורנפלקס

קלוריות – לא יותר מ – 150 קלוריות למנה.
רב כוהלים יכללו בחישוב הקלוריות לפי: 1 גרם תורם 2.4 קלוריות

פחמימות – לא יותר מ – 22 גרם למנה מהן:
פחמימות מורכבות עד 15 גרם .
פחמימות פשוטות (סוכרים) ורב כוהלים ( משני סוגים לפחות) – עד 7 גרם.
רב כוהלים 1 גרם תורם 0.6 גרם פחמימות.
יש לכלול אותם בחישוב הכללי של הפחמימות.

שומן – ב – 100 גרם מזון מוצק או מוצק בחלקו לא יותר מ – 1.5 גרם שומן רווי.

כולסטרול – לא יותר מ – 75 מ”ג למנה.

סיבים תזונתיים

לחם: לפחות 5.5 גרם סיבים ב – 100 גרם יהיו מהמזון במקור עצמו סיבים פינמיים.
במרכיבי הלחם: כמו קמח מלא , שיבולת שועל מלא .

קורנפלקס: לפחות 9 גרם סיבים ב – 100 גרם מזון , יש להקפיד ש – 50% מכמות הסיבים יהיו מהמזון  במקור עצמו.

עוגות: לפחות 2 גרם סיבים ב – 100 גרם מזון .

עוגיות: לפחות 2.5 גרם סיבים ב – 100 גרם מזון .

נתרן

דברי מאפה: לחם עד 400 מ”ג נתרן ב – 100 גרם מוצר מזון .

קורנפלקס , דגני בוקר: עד 500 מ”ג נתרן ב – 100 גרם מוצר מזון .
עוגות , עוגיות: עד 300 מ”ג נתרן ב – 100 גרם מוצר מזון.

בנוסף יתחיבו החברות להוריד את רמת הנתרן בכל אחד מהמוצרים ב – 15% בכל שנה , בשלוש השנים הקרובות סה”כ הורדה של 38.6% בשלוש השנים.

ריבה: גודל מנה 20 גרם. במידה והמוצר מכיל גם ממתיקים, יהיו לפחות 2 סוגי ממתיקים.

משקאות

 קלוריות: לא יותר מ – 10 קלוריות של 100 מ”ל .

כמות מרבית ביום קלוריות 40 , פחמימות 10 גרם מהווה תחליף למנת פרי.

מוצרי חלב

קלוריות 100
כמות הלקטוז בתוצרת חלב ניגר לא תעלה על 10 גרם למנה . (הערה: הכוונה ללקטוז וכל שאר הפחמימות במוצר)
שומן ב – 100 מ”ל מזון נוזלי לא יותר מ – 0.75 גרם שומן רווי.
כולסטול לא יותר מ – 75 גרם למנה.
מהווה תחליף לכוס חלב .

נוהל להגשת מוצר לאישור
לכל מוצר עבורו מבקשים תו אגודה יש להמציא תעודת אנליזה המעידה על תכולת המוצר , ממעבדה המוסמכת על ידי רשות ההסמכה שאינה מעבדת המפעל.

ללא תעודת אנליזה לא ידון המוצר בוועדת המזון של א.י.ל .

תעודת האנליזה תכלול את המרכיבים הבאים:

 • סך שומן כללי ומתוכו שומן רווי.
 • כולסטרול.
 • סך פחמימות ומתוכם פחמימות מורכבות , פחמימות פשוטות , רב כוהלים.
 • חלבון.
 • נתרן.
 • ערך קלורי (מחושב).
 • סך סיבים מתוכם סיבים מסיסים , סיבים בלתי מסיסים.

נוסף יש להעביר לועדת המזון את הנתונים הבאים:

 • בטופס האגודה רשימת הרכיבים התזונתיים תוך ציון סוג השמן , הרכב תזונתי ב – 100 גרם מוצר , בהתאם לתעודת האנליזה.
 • הרכב המוצר למנה – תוך הגדרת משקל המנה. דוגמת המזון הנבדק.

האישור ניתן לשנה  בלבד ויש לחדשו מידי שנה.

תו האגודה ניתן לכל מזון בנפרד ולא לחברה או מפעל מזון.

במידה ובמהלך השנה בוצע במוצר שינוי שהשפיע על הרכבו התזונתי (קלורי) יש לידע את האגודה על מהות השינוי.

מוצר שקיבל את תו האגודה יופיע על המדפים רק לאחר אישור הכיתוב על האריזה וחתימה על החוזה.

על גבי המוצר יופיע תו אגודה של א.י.ל ומתחתיו:

 • נבדק ע”י האגודה הישראלית לסוכרת
 • מנה שמשקלה _________ מהווה תחליף ל ___________ .
 • במסגרת יעוץ תזונתי אישי .

על גבי המוצר יופיע פירוט הרכב תזונתי כפי שנבדק במעבדה ב – 100 גרם ובמנה:
  *    סך קלוריות

 • סך שומן כללי
 • שומן רווי
 • כולסטרול
 • סך פחמימות כללי_______ גרם  מתוכם
 • פחמימות
 • רב כוהלים
 • חלבון
 • נתרן
 • סך סיבים כללי _______ גרם  מתוכם
 • סיבים מסיסים
 • סיבים בלתי מסיסים

הערות: 1) חברות מסחריות לא יפנו ישירות לחברי ועדת המזון.

             2) קריטריונים אלה יכולים להשתנות מעת לעת עפ”י החלטת משרד הבריאות ו/או ועדת המזון של א.י.ל.