אודות התו

תו א.י.ל משמש כלי עזר לצרכנים הסוכרתיים. הכיתוב המופיע בצמוד לתו מציין לאיזו קבוצת תחליף שייך המוצר או כמה פחמימות יש בו והינו חלק בלתי נפרד מהסמל.
סימון תו א.י.ל על מוצר מציין כי המוצר נבדק ועמד בקריטריונים שנקבעו ע”י וועדת מומחים מקצועית מטעם האגודה.
התו אינו מסמל שניתן לצרוך מהמוצר ללא הגבלה ואינו מהווה המלצה לצריכת מוצר המזון. התו אינו מהווה תחליף לייעוץ תזונתי אישי או לייעוץ רפואי.