< חזרה לרשימת החברות

רשימת מוצרים - החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ – קוקה קולה ישראל