חברה: אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

מידע נוסף
מתאים לחולי סוכרת עם דפורמציות קלות בלבד, תחת השגחה רפואית