חברה: אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

מידע נוסף
לשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה או פתולוגיה. תחת השגחה רפואית