חברה: אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב

מידע נוסף
מאושרת לשימוש חולי סוכרת ללא דפורמציה או פתולוגיה, תחת השגחה רפואית